spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Inicio
Beneficios alcanzables PDF Imprimir E-Mail

  


Unha Auditoría Enerxética permite reducir a factura enerxética da empresa a través dun proceso sistemático que identifica e avalía as oportunidades de aforro de forma personalizada, priorizalas en función da súa rendibilidade e do período de retorno da inversión:

  • Exemplo real de aforro en empresa do Sector da Madeira: 10,6% en aforro anual mediante a optimización de consumo de combustibles fósiles e distribución térmica
  • Exemplo real de aforro en empresa do Sector Téxtil: 20,2% de aforro anual na factura eléctrica mediante a compensación de factor de potencia.

Outros beneficios alcanzables mediante unha Auditoría Enerxética son:

  • Aumentar o tempo de vida das instalacións ou equipos, xa que se asegura o traballo nas condicións máis adecuadas, evitando sobredimensionamentos ou sobrecargas.
  • Mellorar a competitividade da empresa ao reducirse os custos de produción.
  • Mellora da imaxe da empresa a contribuír ao benestar social e respecto do medio mediante a redución de emisións de CO2 tanto na planta coma na produción de electricidade

_________________________________________________

   

  

Saber máis sobre as Fases da Auditoría
Coñecer casos de éxito
____________________________________________

Máis información sen compromiso en

 
 
spacer.png, 0 kB